начало напояване аптека други контакти
 
 
 
Фирма „ГАКАКО” е създадена през 1990 година и притежава собствен склад и агроаптека, намиращи се на главен път Сливен - Нова Загора, в самото сърце на Долината на Прасковите. Фирмата разполага със всички необходими лицензи и разрешителни за извършване на дейността си. През последните години дейността на компанията се фокусира върху продажбата на изкуствени торове и препарати за растителна защита, както и изграждането и подръжката на системи за капково напояване. Приоритет за нас е качественото и коректно обслужване на клиентите. Нашите служители следят всички новости както в продуктите, които предлагаме, така и в законодателството и във всякакви въпроси, касаещи земеделския производител. Клиентите ни може да разчитат на нас за информация, свързана с оперативните програми на европейския съюз. Чрез търговската марка „ПАНАГРО” ние се стремим да достигнем до повече земеделски производители, за да улесним тяхната работа и увеличим продуктивността на тяхното стопанство. Ние сме решили да учавстваме активно във възраждането на селското стопанство в България и ще помагаме и ще насърчаваме всички трудолюбиви хора!

Капковото напояване представлява система от тръби за бавно и продължително напояване. Най-важната особенност на капковото напояване е, че в тръбите са инсталирани или монтирани външни капкоотделители, с помощта на които се редуцира налягането и така се дава възможност за равномерно разпределение на водата по линията. Основната цел при инсталиране на една напоителна система е да компенсира изпарената от почвата и отделената чрез листата вода, както и водата загубена при оттичане. При капковото напояване не се пести вода, а се икономисва вода - водата се подава на порции точно до корена на растението. Това се обяснява с необходимостта на едно растение да получи определено количество вода на ден, но при бавен процес на напояване за да не се сгъстява почвата - това се постига само с капково напояване. Не е за подценяване факта, че чрез капково напояване се пестят труд и време, които могат да бъдат оползотворени за други дейности. Освен капково напояване предлагаме и системи за дъждуване, микродъждуване и всякакви решения за напояване.

Продажбата на сортови семена, изкуствени торове и препарати за растителна защита включва:
  • Семена- царевица, слънчоглед, рапица, люцерна, пшеница,ечемик,тритикале
  • Торове-амониева селитра, NPK, калий, фосфор, листни торове и др.
  • Препарати за растителна защита - хербициди, фунгициди, инсектициди